Toolkit

Je wilt graag de medewerkers van je organisatie activeren en inspireren om aan de slag te gaan met hun persoonlijke ontwikkeling. Om je hierbij op weg te helpen hebben we toolkits ontwikkeld over verschillende thema’s in de HR-cyclus. In deze toolkits staan interventies die mogelijk waardevol voor je kunnen zijn om jouw medewerkers te ondersteunen bij hun ontwikkeling. In de toolkits staan ook veel ondersteunende materialen die je ter inspiratie kunt gebruiken. Op die manier kun je direct aan de slag met de interventies die voor jouw organisatie waardevol zijn.

Reflectie

Ga naar toolkit >

Evaluatie

Persoonlijk plan

Boost Dialog

Toolbox 'Vernieuw je HR-cyclus'